מאיצי מעוף-טק המנוהלים על ידי סינובייט ברחבי הארץ:

ירושלים (לחרדים), בית-שמש, עכו, נהריה וטבריה
 

ההרשמה לאקסלרטורים פתוחה.
מחזור 2020 ייפתח בחודש פברואר.
 

Claudia Ben-Yaakov

%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%

Nahariya Accelerator

Roy Ionas

%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%99%D7%95%

Tiberias Accelerator

Claudia Ben-Yaakov

%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%

Akko Accelerator

Adam Grey

%D7%90%D7%93%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%99%

Jerusalem Accelerator

Adam Grey

%D7%90%D7%93%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%99%

Bet-Shemesh Accelerator