top of page

Cinnovate מקימה ומנהלת מרכזי יזמות וטכנולוגיה ברחבי הארץ.

היזמים שלנו מקבלים תכניות אקסלרציה וליווי ופיתוח מותאמים עבורם כדי להפוך רעיון טוב לסטארטאפ מצליח.

אנו מאמינים כי תמיכה איכותית ועקבית ביזמים תביא לגידול באחוז ההצלחה בקרב מיזמים, אשר תייצר מקומות עבודה והכנסה נוספת לרשות המקומית ולמדינת ישראל.

אנו עוסקים בהקמה וניהול של מרכזי חדשות בערים וברשויות המקומיות וכן בפיתוח קהילות מקומיות של יזמים טכנולוגיים, אשר מאפשרת נטוורקינג, למידה יעילה יותר, העצמה אישית ופעילויות משותפות.

היזמים שלנו מקבלים ייעוץ וליווי משלב הרעיון, המצריך דיוק של המוצר וקהל היעד, בדיקת כדאיות, מחקר שוק ותכנון אסטרטגי. בהמשך הם מקבלים את כל הידע הדרוש להם לתהליך בניית הסטארטאפ, כולל הכנה לגיוס השקעות וקשרים עם משקיעים וגורמים מובילים בתעשייה.

מטרת הליווי הנמשך לאורך כל שלבי הקמת הסטארטאפ היא לבנות יחד עם היזמים את הרעיון שלהם בצורה הנכונה, ולהגדיל את סיכויי הצלחה שלהם למקסימום.

מרכזי חדשנות

הקמת וניהול של מרכזי חדשנות

ויזמות טכנולוגית בערים ורשויות מקומיות ופיתוח קהילה יזמית

מקומית חזקה

ייעוץ וליווי עסקי

ייעוץ אסטרטגי ועסקי משלב

הרעיון, דרך ניתוח השוק

והביקושים ועד בניית החברה 

פיתוח מוצר

דיוק המוצר וקהל היעד וייעול

תהליך הפיתוח

מנטורים אישיים מכל תחומי הטכנולוגיה

פיתוח עסקי

הכנה לקראת גיוס השקעות
מיקוד עסקי

קשרים עם משקיעים וקרנות

bottom of page