top of page

העולם בעידן החדש משתנה במהירות רבה, משרות שהיו רלוונטיות בעבר כבר לא רלוונטיות היום, ויש עוד משרות רבות שעתידות להעלם.

מדינות ניצבות מול אתגרי פיתוח מואצים שדורשים פיתרונות טכנולוגיים, והביקוש לטכנולוגיה הולך וגובר.

הפוטנציאל הטמון בחדשנות הוא אדיר, ומהווה מפתח לתעסוקה איכותית ומתגמלת.

תעשיית ההיטק היא תעשיה יצרנית וההשפעה הסביבתית שלה היא נכס לאזור כולו.

למה חדשנות?

Web Consultation

התקופה הנוכחית מתאפיינת במודעות הולכת וגדלה לפוטנציאל האדיר הטמון בחדשנות.

אם לפני עשור שויך הנושא כמשהו שקשור לתחום התוכנה והמחשוב כיום, נראים יותר מיזמים באין סוף תחומים מציוד רפואי ומוטורי ועד לחקלאות ואנרגיה מתחדשת.

משרדי ממשלה ורשויות מקצות סכומים גדולים מתקציביהם כדי לפתח ולזהות יוזמות מוצלחות וזה בדיוק הזמן להיכנס.

למה עכשיו?

Going Over Data

דו"ח של רשות חדשנות שיצא לאחרונה מצביע על כך שהפריחה שחווה ישראל בתחום החדשנות לא מצליחה לחדור לכל הארץ ומתרכזת בעיקר במרכז.

ישראל היא הסטארטאפ ניישן אבל האתגר הוא להצליח להחלחל את הפריחה הזאת לכלל החברה.

לכם כרשות מקומיות ניתנת הזדמנות לרכב על גל החדשנות שחווה המדינה ולייצר השפעה ישירה על התושבים.

 מימוש ההון האנושי

Networking Event

הסיבה המרכזית היא כוח העבודה הישראלי, המאופיין ביצירתיות, מיומנות גבוהה ושאפתנות.

כושר המצאה יוצא הדופן והרוח היזמית הם היתרון התחרותי של ישראל.

וניתן לפתח אזורי צמיחה כאלה גם אצלכם.

אנו מעוניינים לעזור לתושבי הרשות למצות את הפוטנציאל הגלום בהם ולהביא לשגשוש אזורי.

מודל לחיקוי

OGA3L40.jpg
bottom of page